ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. ČO NÁJDEM V TOMTO DOKUMENTE
?

S prihliadnutím na to, že v rámci predaja na našom e-shope potrebujeme niekedy spracovávať Vaše osobné údaje, chceli by sme Vás v tomto dokumente informovať o podrobnostiach takého spracovania, vrátane poučenia vás o vašich právach. V tomto dokumente nájdete odpovede najmä na nasledujúce otázky:
o   Kto sme?
o   Na aké spracovanie osobných údajov sa tento dokument vzťahuje?
o   Aké údaje o mne môžete zhromažďovať?
o   Ako moje osobné údaje získvate?
o   Ako moje osobné údaje používate a na akú dobu?
o   Komu osobné údaje sprístupňujete?
o   Kde osobné údaje uchovávate?
o   Aké mám práva?
o   Ako môžem svoje práva uplatniť a kontaktovať vás?
o   Ako sú moje osobné údaje chránené?
o   Ako sa budú tieto zásady meniť?

Ak by ste z nejakého dôvodu nenašli na svoje otázky odpovede, neváhajte sa na nás obrátiť a kontaktovať nás postupom, ktorý je uvedený na konci tohto dokumentu.


2. KTO STE?

Sme obchodná spoločnosť IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, IČO: 46569014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel C, Vložka číslo: 56258/L a ďalej sa v tomto dokumente budeme označovať ako „my“ alebo „správca“.

Kontakty na nás nájdete v odpovedi na otázku č. 10


3. NA AKÉ SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SA TENTO DOKUMENT VZŤAHUJE?

Tento dokument sa týka všetkých operácií spracovania, ktoré súvisia s predajom na našom e-shope. Otázka spracovania osobných údajov týkajúcich sa cookies je upravená v samostatnom dokumente [tu].


4. AKÉ ÚDAJE O MNE MÔŽETE ZHROMAŽĎOVAŤ?

V súvislosti s predajom na našom e-shope môžeme získať prístup k informáciám, ako sú:
- Identifikačné údaje. Ide o údaje ako napríklad meno či priezvisko.
- Kontaktné údaje. Ide o údaje ako napríklad Vaše telefónne číslo, či e-mailová adresa.
- Adresné údaje. Ide o údaje, ktoré sa týkajú Vašej adresy (z dôvodu doručenia tovaru či fakturácie).
- Údaje o zakúpenom tovare. Jedná sa o údaje, ktoré sa týkajú konkrétneho tovaru, ktorý ste u nás zakúpili.
- Údaje o histórii objednávok. Ide o údaje, ktoré sa týkajú Vašich predchádzajúcich nákupov u nás, vrátane informácií čo sa Vám páči.
- Platobné údaje. Medzi tieto údaje patria Vaše platobné údaje, ako je najmä číslo účtu a pod.

Nie pri všetkých účeloch bude nutne dochádzať k spracovaniu všetkých vyššie uvedených kategórií osobných údajov, bližšie podrobnosti nájdete pri odpovedi na otázku č. 6.


5. AKO MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKÁVATE?

Vaše osobné údaje získavame iba z jedného zdroja a tým ste Vy – tým chceme povedať, že spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré nám oznámite.


6. AKO MOJE OSOBNÉ ÚDAJE POUŽÍVATE A PO AKÚ DOBU?

Registrácia a vytvorenie užívateľského účtu

Na našich internetových stránkach umožňujeme našim zákazníkom, aby sa u nás registrovali a vytvorili si užívateľský profil, vďaka ktorému budú ľahšie vykonávať nákupy v budúcnosti.

V takom prípade spracovávame Vaše osobné údaje takto:

Účel spracovania Rozsah spracovávaných údajov Právny titul Doba spracovania
Vykonanie registrácie a vedenie užívateľského účtu, vrátane súvisiacej komunikácie Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, Adresné údaje Súhlas so spracovaním osobných údajov Po dobu užívania užívateľského účtu, nie dlhšie ako 3 roky od posledného prihlásenia
Zasielanie noviniek a akcií a ďalších newsletterov upravených na mieru Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, prípadne údaje o histórii objednávok Súhlas so zasielaním obchodných oznámení Po dobu 3 rokov od udelenia

Vyššie uvedené spracovanie prebieha iba na základe Vášho slobodného a dobrovoľného súhlasu. Zo žiadneho zákona ani zmluvy nevzniká Vaša povinnosť sa na našom e-shope registrovať, jedná sa iba o spôsob ako si uľahčiť budúce nákupy, poprípade získať ďalšie výhody. Bez tohto súhlasu však nie sme schopní Vám registráciu umožniť a viesť Váš užívateľský účet.

Rovnako tak sa môžete slobodne rozhodnúť o tom, že chcete od nás dostávať obchodné oznámenia, a to také, ktoré sú upravené priamo na mieru. Za týmto účelom využívame možnosti profilovania podľa rôznych hľadísk tak, aby sme Vám mohli zasielať naozaj len relevantné oznámenia alebo oznámenia, ktoré sa Vám môžu hodiť.

V oboch vyššie uvedených prípadoch môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom v takom prípade bez odkladu zrušíme Váš užívateľský účet, poprípade Vám prestaneme zasielať naše obchodné oznámenia. Spôsob, ako odvolať súhlas nájdete nižšie v časti 9.6.

Objednávkový formulár

Či už ste registrovaný alebo neregistrovaný zákazník, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, potrebujeme niektoré osobné údaje. Bez takýchto údajov by sme totiž neboli schopní Vám doručiť tovar, ani s Vami akokoľvek komunikovať.
S prihliadnutím na to spracovávame Vaše osobné údaje za nasledujúcim účelom:

Účel spracovania Rozsah spracovávaných údajov Právny titul Doba spracovania
Uzavretie a plnenie zmluvy, vrátane súvisiacej komunikácie a doručenia tovaru Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, Adresné údaje, Platobné údaje, Údaje o zakúpenom tovare Nevyhnutnosť na splnenie zmluvy Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 3 rokov potom; základné údaje o právnom vzťahu a o jeho existencii (zmluvné strany, predmet záväzku, apod.) až po dobu 10 rokov po skončení zmluvy
Plnenie účtovných a daňových povinností, vrátane archivácie Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, Adresné údaje, Platobné údaje, Údaje o zakúpenom tovare Nevyhnutnosť na splnenie právnej povinnosti Po dobu stanovenú príslušnými zákonmi, spravidla 5 až 10 rokov
Zasielanie obchodných oznámení, ktoré sa týkajú zakúpených produktov vrátane zaslania dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, Adresné údaje, Údaje o zakúpenom tovare Oprávnený záujem za účelom priameho marketingu, resp. zákaznícka výnimka Po dobu 3 rokov od uskutočneného nákupu
Zasielanie noviniek a akcií a ďalších newsletterov upravených na mieru Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, prípadne údaje o histórii objednávok Súhlas so zasielaním obchodných oznámení Po dobu 3 rokov od udelenia

Ako bolo spomenuté vyššie, aby bolo možné s Vami uzavrieť zmluvu v súlade s našimi obchodnými podmienkami, potrebujeme na to niektoré Vaše údaje. Bez týchto údajov nie sme schopní Vám tovar predať ani doručiť, poprípade nie sme schopní plniť naše povinnosti v účtovnej a daňovej oblasti, kde máme povinnosť uchovávať niektoré Vaše osobné údaje vo forme účtovných dokladov.

V súvislosti s nákupom by sme Vám radi sem tam napísali ohľadom podobného tovaru, ktorý ste u nás zakúpili. Taktiež by sme Vám radi poslali dotazník, ktorý sa týka vašej spokojnosti s nákupom. Oboje prebieha na základe oprávneného záujmu, resp. tzv. zákaznícke výnimky, ktoré môžete vylúčiť pri vyplňovaní objednávkového formulára, prípadne postupom, ktorý je uvedený v sekcii 9.6 nižšie. Náš oprávnený záujem spočíva v našej snahe vylepšovať naše služby, ale zároveň aj možnosti kontaktovať vás v prípade, že pre vás budeme mať relevantné oznámenie, ktoré sa týka tovaru, ktorý ste u nás nakúpili. Vďaka tomu tak môžeme zostať v kontakte a odporučiť vám tovar, ktorý by sa vám mohol hodiť alebo sa vám páčiť.

Rovnako tak, ak chcete dostávať obchodné oznámenia týkajúce sa všetkých relevantných noviniek (nielen obdobného tovaru, ktorý ste u nás nakúpili), môžete nám dať svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení na mieru, kde vám budeme zasielať všetky relevantné novinky, vrátane noviniek založených na histórii vašich nákupov, ale aj ďalšie akcie. Tento súhlas je taktiež kedykoľvek odvolateľný, a to postupom, ktorý je uvedený v sekcii 9.6 nižšie.

Newsletter

Budeme veľmi radi, ak nám dáte súhlas so zasielaním obchodných oznámení. V takom prípade budeme spracovávať vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom

Účel spracovania Rozsah zpracovávaných údajov Právny titul Doba spracovania
Zasielanie noviniek a akcií a ďalších newsletterov upravených na mieru Identifikačné údaje, Kontaktné údaje, prípadne údaje o histórii objednávok Súhlas so spracovaním osobných údajov Po dobu 3 rokov od udelenia

Je vašim slobodným rozhodnutím, či od nás budete chcieť dostávať obchodné oznámenia, ktoré sa týkajú všetkých relevantných noviniek, pričom žiadny zákon ani zmluva vás k tomu nenúti.

Pokiaľ sa rozhodnete, že už naše oznámenie nechcete dostávať, môžete odvolať súhlas postupom, ktorý je uvedený v sekcii 9.6 nižšie.


7. KOMU OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJETE?

Chceme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje starostlivo strážime a nepredávame nikomu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Vaše osobné údaje tak sprístupňujeme iba v nasledujúcich prípadoch:
- Poskytovateľ e-shopovej aplikácie a správca marketingu. V rámci prevádzkovania našich stránok využívame služby spoločnosti, ktorá vyvíja a spravuje e-shopovú aplikáciu.
- Dopravca. Na účely doručenia našich produktov využívame služby dopravcov, ktorým oznamujeme nevyhnutné adresné údaje na splnenie zmluvy medzi nami a vami.
- Účtovný a daňový poradca. V rámci plnenia našich účtovných a daňových povinností využívame poradcu, ktorý môže mať sem tam prístup k Vašim identifikačným údajom a údajom o platbách.
- E-mailingový nástroj. Pre zasielanie e-mailov využívame služby tretej strany, ktorá zaisťuje rozosielku našich správ po technickej stránke.
Heureka Shopping s.r.o. Táto spoločnosť so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO: 02387727, nám pomáha s rozosielkou dotazníka spokojnosti


8. KDE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVATE?

Osobné údaje, ktoré v rámci našej činnosti spracovávame, uchovávame iba v rámci Európskej únie a nepredávame ich do krajín mimo jej hranice.


9. AKÉ MÁM PRÁVA?

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte rôzne práva, o ktorých by sme Vás týmto chceli informovať.

9.1. Právo na prístup. Máte právo sa na nás obrátiť a získať od nás potvrdenie, či spracovávame, alebo nespracovávame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo získať prístup k spracovávaným osobným údajom, kedy Vám veľmi radi oznámime o tomto spracovaní bližšie informácie a zároveň máte právo získať kópiu takých osobných údajov.

9.2. Právo na opravu. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme o Vás spracovávali iba tie najaktuálnejšie osobné údaje. To nemení nič na tom, že máte právo sa na nás obrátiť a požiadať nás o to, aby sme Vaše osobné údaje opravili v prípade, že ich spracovávame ako neaktuálne či nepresné .

9.3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý). Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je potrebná na splnenie účelu, pričom nepotrebné údaje ihneď mažeme, poprípade anonymizujeme. To však nič nemení na tom, že máte právo, aby sme bez odkladu vymazali (príp. anonymizovali) Vaše osobné údaje, a to za predpokladu, že je daný niektorý z nasledujúcich dôvodov:
- osobné údaje už nie sú pre dané účely vyššie potrebné;
- odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov;
- spracovanie bolo protiprávne;
- výmaz nám ukladá právo Slovenskej republiky či právo EÚ

Nie vždy však musíme, alebo môžeme, Vášmu právu vyhovieť. Je tomu tak v týchto prípadoch, keď je spracovanie nevyhnutné:
- pre výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
- pre splnenie zákonnej povinnosti;
- z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely;
- na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Je však dosť možné, že žiadny z prípadov vyššie vôbec nenastane, takže nemusíte mať obavy, že by sme Vaše osobné údaje nevymazali, pokiaľ nás o to skutočne požiadate (a to najmä v prípade spracovania na základe súhlasu).

9.4. Právo na obmedzenie spracovania. Zákon Vám priznáva právo, aby sme na základe Vašej žiadosti obmedzili spracovanie osobných údajov, a to v jednom z týchto prípadov:
- popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie ich presnosti;
- spracovanie je protiprávne, odmietnete výmaz osobných údajov a budete vyžadovať obmedzenie ich použitia;
- už osobné údaje nebudeme potrebovať na účely spracovania, ale Vy po nás budete požadovať ich uchovanie pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

9.5. Právo na prenositeľnosť. Hoci to znie zvláštne, v prípade, keď Vaše osobné údaje spracovávame automatizovane a spracovanie je založené na súhlase alebo nevyhnutnosti na splnenie zmluvy, máte právo na tzv. prenositeľnosť. Právo na prenositeľnosť Vám zaručuje, že údaje, ktoré ste nám poskytli, Vám predáme v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, príp. tieto dáta odovzdáme inému správcovi, ktorého nám označíte.

9.6. Právo na odvolanie súhlasu a podanie námietky proti oprávnenému záujmu na účely priameho marketingu.
 Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, máte samozrejme právo súhlas kedykoľvek odmietnuť a vziať späť. V takom prípade už nebudeme pokračovať s ďalším spracovaním a pokiaľ nám zákon v tom nebude brániť, tak Vaše osobné údaje zmažeme.
Pokiaľ však budeme spracovávať Vaše osobné údaje aj na základe iného právneho titulu, nemáme povinnosť (niekedy ani nesmieme) dané osobné údaje zmazať.
Súhlas môžete v prípade zasielania obchodných oznámení odvolať aj kliknutím na odkaz, ktorý je uvedený pri každom obchodnom oznámení. Rovnaký postup platí potom aj pre spracovania, ktoré prebiehajú na základe tzv. zákazníckej výnimky prípadne oprávneného záujmu na účely priameho marketingu

9.7. Právo podať sťažnosť na dozorný úrad. Samozrejme, pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame v rozpore so zákonom, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou k príslušnému dozornému úradu. Kontakt na príslušný dozorný orgán nájdete pod týmto odkazom TU, pričom pokiaľ by ste potrebovali pomôcť s výberom, neváhajte sa na nás obrátiť.


10. AKO MÔŽEM SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ A KONTAKTOVAŤ VÁS?

Svoje práva môžete uplatniť najmä prostredníctvom svojho používateľského účtu v prípade, že ste registrovaným zákazníkom. Okrem toho sa na nás vždy môžete obrátiť na našu e-mailovú adrese info@eliodo.com


11. AKO SÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ?


V rámci spracovania osobných údajov využívame iba preverených dodávateľov, s ktorými máme uzavreté príslušné spracovateľské zmluvy. Môžeme vás uistiť, že pre bezpečnosť vašich osobných údajov sme urobili maximum.
Ak sa budete domnievať, že bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré ste nám zverili, je ohrozená, neváhajte sa na nás obrátiť.


12. AKO SA BUDÚ TIETO ZÁSADY MENIŤ?

V prípade, že bude potrebné tieto zásady zmeniť, urobíme to tak, že nové znenie nahráme na naše internetové stránky. Pokiaľ by sa jednalo o zásadnú zmenu, poprípade to budú vyžadovať okolnosti, budeme vás o zmene tohto dokumentu informovať e-mailom.


13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na záver by sme Vás radi informovali, že v rámci spracovania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu.

Tieto Zásady sú účinné od 01.01.2023