Vrátenie a výmena

Príloha č. 1 | Formulár na odstúpenie od zmluvy
Príloha č. 3 | Formulár na výmenu tovaru

Vrátenie tovaru

Objednaný produkt mi nevyhovuje. Môžem ho vrátiť?
Áno, zakúpený tovar môžete vrátiť do 60 dní od zakúpenia.

Aké sú vaše podmienky pre vrátenie?
Podmienky pre vrátenie sú nasledovné:
- vrátiť môžete nepoužitý tovar vrátane celého príslušenstva, ktorý ste od nás dostali
- v prípade vrátenia tovaru nás nemusíte kontaktovať. Stačí, ak vyplníte Formulár na odstúpenie od zmluvy a vložíte ho do zásielky, ktorú nám posielate späť.
- za zásielku, ktorú nám posielate, ste zodpovední až do bodu, kedy k nám dorazí. Odporúčame zásielku poistiť
- produkt musí byť vrátený v pôvodnom balení a musí obsahovať všetky pôvodné visačky, doplnky a nesmie byť použitý
- náklady na vrátenie zásielky späť k nám znáša zákazník
- zásielky poslané na dobierku nepreberáme
- peniaze vraciame rovnakým spôsobom, ako ste platili. V prípade, že ste platili na dobierku, tak peniaze vraciame na bankový účet.

Ako dlho trvá, kým mi vrátite peniaze?
Peniaze budú vrátené najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia na adrese, ktorú uvádzame pre vrátenie tovaru.
Toto je však maximálna lehota. Zvyčajne vrátenie prebehne oveľa skôr. Vrátenie peňazí nijakým spôsobom nezdržujeme a zásielky od zákazníkov spracovávame obratom.

Zásielku som vám poslala a peniaze ste mi stále nevrátili. Čo mám robiť?
Kontaktujte náš zákaznícky servis. Pripravte si číslo zásielky a číslo objednávky. Obratom skontrolujeme, či sme Vašu zásielku naozaj dostali.

Čo ak som dostal poškodený tovar?
Je nám naozaj veľmi ľúto, ak takáto situácia nastane. Každý produkt pred odoslaním dôkladne kontrolujeme a robíme všetko pre to, aby takáto situácia nenastala.
V prípade, že ste dostali poškodený produkt, najskôr kontaktujte našu zákaznícku podporu. Nezabudnite uviesť číslo objednávky a popis poškodenia.
V prípade, že sa naozaj jedná o poškodenie alebo chybu výrobku, preplatíme Vám všetky náklady spojené s odoslaním tovaru späť k nám a obratom Vám pošleme náhradný produkt v bezchybnom stave.

Čo ak som dostal iný produkt, ako som objednal?
Je nám naozaj veľmi ľúto, ak takáto situácia nastane. Pred odoslaním každý produkt kontrolujeme a robíme všetko pre to, aby sa takáto situácia nestala.
V prípade, že ste dostali iný produkt ako ste objednali, kontaktujte najskôr našu zákaznícku podporu. Nezabudnite uviesť číslo objednávky. Obratom navrhneme optimálny spôsob, aby ste správny produkt mali čo najskôr.

Kde nájdem formulár na vrátenie tovaru?
Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť TU.

Je možné tovar vrátiť aj osobne?
Nie. Možnosť vrátenie tovaru osobne nie je možná.Výmena tovaru

Môžem objednaný produkt vymeniť?
Áno, hodinky, šperky, okuliare aj doplnky môžete vymeniť do 14 dní od jeho prijatia.

Aké sú podmienky pre výmenu tovaru?
Podmienky pre výmenu sú nasledovné:
- vymeniť môžete nepoužitý tovar vrátane celého príslušenstva, ktorý ste od nás dostali
- v prípade výmeny tovaru kontaktujte našu zákaznícku podporu, aby sme Vám rezervovali tovar, ktorý chcete na výmenu. Vyplňte Formulár na výmenu tovaru, vložte ho do zásielky, ktorú nám posielate späť
- za zásielku, ktorú nám posielate, ste zodpovední až do bodu, kedy k nám dorazí. Odporúčame zásielku poistiť
- produkt musí byť vrátený v pôvodnom balení, musí obsahovať všetky pôvodné visačky, doplnky a nesmie byť použitý
- náklady na vrátenie zásielky späť k nám znáša zákazník
- zásielky poslané na dobierku nepreberáme

Môžem výmenu tovaru urýchliť?
Áno. Stačí, ak si nový produkt objednáte ako novú objednávku a pôvodný vrátite. Novú objednávku vybavíme štandardným spôsobom a za pôvodný produkt Vám vrátime peniaze.

Ako mám postupovať ak chcem objednaný produkt vymeniť?
Máte dve možnosti:
1. Pôvodný produkt nám pošlete späť na našu adresu a priložíte Formulár na výmenu tovaru. Po prijatí a kontrole pôvodného tovaru Vám pošleme nový. Doplácate, alebo my vraciame, len rozdiel v sume.
2. Pošlete si novú objednávku, ktorú vybavíme štandardným spôsobom. Pôvodný produkt pošlete na našu adresu a priložíte Formulár na odstúpenie od zmluvy. Za pôvodný tovar Vám vrátime peniaze.

Čo ak je rozdielna suma za vymenený produkt?
Ak je nový produkt vyššej hodnoty ako pôvodný, tento rozdiel doplatíte. Ak je nový produkt nižšej hodnoty, rozdiel Vám vrátime.

Je možné produkt vymeniť aj osobne?
Nie. Možnosť osobnej výmeny nie je možná.


Aká je adresa pre vrátenie a výmenu tovaru:
Zásielku pošlite na adresu (adresu zadávajte presne v tvare, ktorý uvádzame):
IRISIMO s. r. o.
Bystrická cesta 5633/16A
03401 Ružomberok


1. Všeobecné podmienky odstúpenia

1.1. Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

1.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1.1. či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho reklamacie@eliodo.com

1.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2.2. sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

1.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2.2. vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

1.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

1.6. V prípadoch, keď má kupujúci právo v súlade s ustanovením podľa čl. 1.2. od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

1.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.


2. Odstúpenie od zmluvy nad rámec zákona

2.1. Okrem prípadov uvedených v čl. 1.1. a 1.2. umožňuje predávajúci odstúpiť kupujúcemu v lehote dvanástich (12) mesiacov od zakúpenia tovaru. Kupujúci je oprávnený v rovnakej lehote požiadať predávajúceho o výmenu tovaru. Právo podľa ods. 2.1. zaniká v prípadoch podľa ods. 1.1. a ďalej pokiaľ bol tovar používaný, nosený, javí známky opotrebenia či neobsahuje kompletné príslušenstvo, ktoré k nemu bolo dodané (najmä krabička, záručný list, apod.). Bližšie podmienky k tomuto mimoriadnemu odstúpeniu sú umiestnené na webovom rozhraní predávajúceho.


3. Kompletné informácie

3.1. Kompletné znenie Obchodných podmienok nájdete TU.